Drenering

Et problem mange av oss opplever er tette dreneringsrør. Fuktig kjeller er et resultat av dette. Normalt vil dreneringsrør holde mellom 25-30 år. Som vi vet finner vann alltid den letteste vei, og kan gjøre stor skade. Etter en gratis befaring vil vi kunne gi deg eksakt pris på fiks ferdig jobb. Våre maskiner opererer på gummibelter å lager lite mark trykk og setter lite spor etter seg.

Har du kjøpt hus eller skal selge, kan det være lurt å sjekke status på dreneringen rundt huset. Ved kjøp kan dette være en kostnad som ligger nærmere i tid enn du aner. Husk å be megler om informasjon om når dette var gjort, å få dokumentasjon på dette. 

Derimot når du skal selge bolig kan det være en god ide å få dette gjort. Uten tvil vil dette appellere til kjøpere, og gi dem en trygghetsfølelse m.h.t fukt i kjeller og eventuelle andre ulemper vann i grunnmur fører med seg. Uten tvil en investering for et sunt og friskt hus i mange år fremover!